Znak sprawy: ZP/4/Dz. Prom./2019, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego „Dylan i jego czasy” oraz książki „Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement”; Część 2: Wykonanie i dostawa folderu „Młody Weiss”.
Dodano: 12 lipca 2019

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 510144351-N-2019 z dnia 12-07-2019 r. – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP