Znak sprawy: ZP/3/A/2019, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie Anin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.
Dodano: 10 lipca 2019

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 510141181-N-2019 z dnia 10-07-2019 r. – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP