Znak sprawy: ZP/3/A/2019, Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie Anin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.
Dodano: 19 czerwca 2019

Informacja o wyborze oferty – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP