Znak sprawy: ZP/2/Dz. Prom./2019, Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie i dostawa trzech publikacji książkowych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie”
Dodano: 30 kwietnia 2019

Znak sprawy: ZP/2/Dz. Prom./2019, Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie i dostawa trzech publikacji książkowych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie” (Cześć pierwsza: wykonanie i dostawa 2 książek: 1) „Blok-Notes” nr 16 wraz z zakładką, 2) Katalog rękopisów,  t. 6; Cześć druga: wykonanie i dostawa książki: 1) tom pokonferencyjny poświęcony poetce Zuzannie Ginczance).

Informacja o wyborze oferty dla Części pierwszej i dla Części drugiej – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP