Znak sprawy: ZP/1/Dz. Sz./2020, Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa katalogu oraz ulotki-książeczki do wystawy „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”. Ogłoszenie nr 507441-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.
Dodano: 30 stycznia 2020

Ogłoszenie – pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 2a do SIWZ Załącznik Nr 2 do wzoru umowy – PROTOKÓŁ ODBIORU – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP