Znak sprawy: ZP/1/A/2019, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku przy ul. Trawiastej 29 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.
Dodano: 27 lutego 2019

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP