Znak sprawy: ZP/1/A/2017, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. „Szczegółowe opracowanie scenariusza i projektu wystawy stałej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z przeniesieniem praw autorskich, dokumentacji przetargowej przygotowanej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, pełnienie nadzoru autorskiego”.
Dodano: 11 września 2019

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 510190554-N-2019 z dnia 10-09-2019 r. – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP