ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, której przedmiotem jest obsługa prawna związana z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja” – ogłoszenie do 30 tys. euro.
Dodano: 25 lipca 2016

Zaproszenie do złożenia oferty – pobierz
Wzór wykazu usług – pobierz
Projekt umowy – pobierz

Odpowiedzi na zapytania (dodano w dniu 26.07.2016) – pobierz
Odpowiedź na zapytanie (dodano w dniu 27.07.2016) – pobierz
Odpowiedź na zapytanie (dodano w dniu 29.07.2016) – pobierz
Odpowiedź na zapytanie (dodano w dniu 1.08.2016) – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP