Wokół książki Eligiusza Szymanisa Projekt „Dziady”. Spotkanie z dr Marią Makaruk

25 stycznia (sobota) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie wokół książki Eligiusza Szymanisa Projekt „Dziady”. Z redaktorką tomu – dr Marią Makaruk i zespołem redakcyjnym porozmawia dr Eliza Kącka.