Wokół książki Eligiusza Szymanisa Projekt „Dziady”. Spotkanie z dr Marią Makaruk
Oddział: , Dodano: 23 listopada 2019

25 stycznia, w sobotę, o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie wokół książki Eligiusza Szymanisa Projekt „Dziady”. Z redaktorką tomu – dr Marią Makaruk i zespołem redakcyjnym porozmawia dr Eliza Kącka.

Projekt „Dziady” Eligiusza Szymanisa to książka wydana staraniem przyjaciół autora. Jest świadectwem badań i życia przedwcześnie zmarłego warszawskiego historyka literatury, dla którego dzieło Mickiewicza stało się wielką przygodą – myślową i egzystencjalną. Tom zbiera przygotowywaną przez Szymanisa rozprawę habilitacyjną, zapis jego wykładów z literatury romantyzmu, fragmenty dziennika, opublikowane przez badacza artykuły, oraz wspomnienia o nim.

Cyprian Kamil Norwid, kończąc swoje wspomnienie o Adamie Mickiewiczu – świadectwo ich ostatniej rozmowy, poprzedzającej wyjazd wieszcza do Stambułu, pisał: „„Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd pana Adama, ani pożegnać go, kiedy na Wschód wyjeżdżał – słowem, że to ostatnie było one dziwnie mi podówczas brzmiące pożegnanie… Co aby jaśniejszym było, dodać trzeba, że nieboszczyk pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko, 

c o   m a w i a ł, a l e  i:  j a k  m a w i a ł, zatrzymywało się w pamięci…”.

Niniejszy tom przekonuje, że i w przypadku Eligiusza Szymanisa ważne było nie tylko to, co mówił, lecz także jak mówił. Trudno przy tym pozbyć się wrażenia, że to, co ma charakter jedynie śladu po autorze, i związane z tym przemieszanie tekstów i gatunków pisarskich, ich fragmentaryczność, niedokończenie, tworzące specyfikę książki, znakomicie zbliża do obu tych kwestii.

Organizator spotkania:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Współpraca:

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Warszawski

Księgarnia Polon

Wstęp wolny.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP