Warszawskie Spotkania z Twórczością Juliana Tuwima
Oddział: , Dodano: 30 sierpnia 2011

Wydarzenie kulturalne, którego głównym bohater jest Julian Tuwim, odbędzie się 18 września 2011 r. Jest ono wynikiem współpracy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i Domu Kultury Śródmieście. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęło Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Całodzienny program wypełnią wykłady, prezentacje multimedialne, film oraz koncert. W takcie spotkań czynne będzie także stoisko z wydawnictwami.

Podczas Warszawskich Spotkań z Twórczością Juliana Tuwima uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładu prezentującego jego biografię i twórczość oraz obejrzeć film dokumentalny na ten temat. Wykład zostanie wygłoszony przez Magdalenę Majsterkiewicz, która zajmowała się twórczością poety podczas studiów, natomiast film Tomasza Kamińskiego „Wspomnienia o Julianie Tuwimie” zobrazuje współczesną pamięć o poecie.

W programie jest także prezentacja fotografii Piotra Piluka „Ślady obecności – żydowski wizerunek Warszawy i Łodzi” – dwóch miast, którymi Julian Tuwim był związany. Redakcja „Słowa Żydowskiego” (miesięcznika wydawanego przez TSKŻ) przygotowała numer tematyczny poświęcony poecie i jego rodzinnej Łodzi.

Podczas spotkań nowy numer „Słowa Żydowskiego” zostanie zaprezentowany publiczności. Dostępne będą także inne publikacje, m.in. Wydawnictwa Hamal w Łodzi, a także wydawnictwa Muzeum Literatury. Końcowym akcentem będzie program artystyczny w wykonaniu aktorów Teatru Żydowskiego w Warszawie z udziałem Moniki Chrząstowskiej, Teresy Wrońskiej, Henryka Rajfera oraz Marka Węglarskiego. Prezentowane będą utwory kabaretowe Juliana Tuwima.

„Spotkania…” adresowane są do mieszkańców Warszawy. Wstęp jest wolny – bezpłatne wejściówki są do odebrania w biurze Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce (pl. Grzybowski 12/16) lub Domu Kultury Śródmieście, w Warszawie ul. Smolna 9.

PROGRAM Warszawskich Spotkań z Twórczością Juliana Tuwima
niedziela, 18 września 2011 r.

Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9. Warszawa.

11:00- 11:15 – Otwarcie imprezy z udziałem m.in Ewy Prończuk, sekretarza ZG TSKŻ
11:20-12:10 – Wykład Magdaleny Majsterkiewicz „Julian Tuwim – człowiek orkiestra”
12:15-13:10 – Projekcja filmu Tomasza Kamińskiego „Wspomnienia o Julianie Tuwimie”

13:10-13:20 – Przerwa

13:20-14:00 – Prezentacja multimedialna Piotra Piluka „Ślady obecności – żydowski wizerunek Warszawy i Łodzi”
14:10-14:40 – Prezentacja multimedialna sierpniowego wydania Słowa Żydowskiego o tematyce łódzkiej i tuwimowskiej

14:40-15:10 – Przerwa na kawę

15:15-16:45 – Program artystyczny w wykonaniu aktorów Teatru Żydowskiego w Warszawie z udziałem Moniki Chrząstowskiej, Teresy Wrońskiej, Henryka Rajfera oraz Marka Węglarskiego

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce istnieje od 1950 r. Jest największą organizacją żydowską w kraju. Główne cele stowarzyszenia to integracja środowiska żydowskiego, działalność w obszarze kultury żydowskiej i języka jidysz oraz budowanie dobrych relacji polsko-żydowskich. Zarząd Główny ma siedzibę w Warszawie, a w 16 większych miastach Polski są oddziały. Wydaje pismo „Słowo Żydowskie – Dos Jidysze Wort” w językach polskim i jidysz. TSKŻ jest członkiem Europejskiego i Światowego Kongresu Żydów oraz współpracuje z innymi organizacjami żydowskimi i polskimi. W Otwocku pod Warszawą TSKŻ posiada własny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Śródborowianka”. Przewodniczącym Zarządu Głównego TSKŻ jest Artur Hofman.

Organizatorzy:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Dom Kultury Śródmieście w Warszawie

Honorowy patronat:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

ARCHIWUM JULIANA TUWIMA

O archiwum Juliana Tuwima, które znajduje się w zbiorach Muzeum Literatury, opowiada st. kustosz Tadeusz Januszewski, kierownik Działu Rękopisów.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP