Unieważnienie postępowania dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty, której przedmiotem była obsługa prawna związana z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja” – ogłoszenie do 30 tys. euro.
Dodano: 3 sierpnia 2016

Informacja o unieważnieniu postępowania – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP