Aktualności
Oddział: 27 kwietnia 2011
W pierwszym spotkaniu z cyklu "Formuły retoryczne" udział wziął Jerzy Sosnowski, który rozwinął tezę "W obronie metafizyki: książki nie muszą mówić o kwestiach społecznych, żeby być ważne". W trybunale retorycznym zasiedli: Krzysztof Grochowski, Karolina Szczypek oraz Justyna Szpanowska [...]
Oddział: 7 kwietnia 2011
„Formuły retoryczne” to nowy cykl spotkań z pisarzami, organizowany przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Będziemy spotykać się co miesiąc, a nasze dyskusje rozpoczną się do określonej tezy, której prawdziwość postara się dowieść zaproszony przez nas gość. Zaprosiliśmy […]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP