Aktualności
Oddział: 2 sierpnia 2013
Stanisława Celińska czytała wybrane fragmenty „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego”
Oddział: 25 stycznia 2013
O zachowanym rękopisie „Pamiętnika z powstania warszawskiego" – kilkunastu zeszytów szkolnych, które trafiły właśnie do Muzeum Literatury - pisze Małgorzata Wichowska [...]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP