Aktualności
Oddział: 24 stycznia 2013
18 stycznia 2013 roku liczna publiczność niemiecka i polska po raz pierwszy odwiedziła nową stałą ekspozycję w Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie. Nowa wystawa jest efektem dobrej, wieloletniej współpracy między Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i Muzeum Historii Miasta Drezna [...]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP