Aktualności
Oddział: 20 maja 2013
Dziś mało kto pamięta, że Tuwim był znany i ceniony także jako bibliofil, jeden z największych nie tylko w gronie polskich literatów. Jego przedwojenna biblioteka uległa zniszczeniu na samym początku II wojny światowej. Księgozbiór autora "Kwiatów polskich", pozostający w zbiorach ML, to około 7500 tomów. Można wśród nich znaleźć wiele „białych kruków”. O bibliofilskiej pasji Juliana Tuwima pisze Barbara Riss.
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP