Aktualności
Oddział: 28 września 2010
"Szkice o poezji" to jedna z wielu książek wydanych z przyczyn politycznych bez kontroli autora, który - będąc w PRL "na indeksie" przesłał swoje teksty wydawcy emigracyjnemu i nie miał możliwości wykonania korekty autorskiej. W tym konkretnym przypadku kontakty z emigracyjnym wydawcą, Instytutem Literackim, były utrudnione na tyle, że część szkiców przeznaczonych do druku ostatecznie w tomie się nie znalazła (nie odzwierciedla on więc w pełni intencji autorskich). Jest to ciekawy problem edytorski - wydanie takiego zbioru nie podlega bowiem "mechanicznym" regułom, odtworzenie kolejności szkiców na podstawie posiadanych materiałów może być tylko hipotezą... Taką hipotezę przedstawiam.
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP