Aktualności
Oddział: 12 marca 2012
Przewodnik przedstawia blisko sto placówek niezwykle istotnych dla polskiego życia kulturalnego. Obok muzeów historycznoliterackich prezentuje muzea biograficzne – miejsca urodzenia bądź mieszkania pisarzy, kameralne gabinety – w których zaciszu powstawały wybitne dzieła literatury [...]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP