Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Oddział: , Dodano: 27 października 2017

Do konkursu na stanowisko specjalisty do spraw edukacji i promocji zgłosiło się dwadzieścia osób. Wymagania określone w ogłoszeniu spełniło 17 kandydatów.

Komisja konkursowa do rozmowy kwalifikacyjnej wybrała ośmioro kandydatów. Ostatecznie w rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 12.10..2017 z Komisją w składzie: Magdalena Busz, Anna Spólna oraz Tomasz Tyczyński (przewodniczący komisji) uczestniczyło siedem osób.

Komisja rekomendowała Dyrektorowi Muzeum Literatury panią Aleksandrę Gąsowską. Wybór komisja uzasadniła następująco:

„Kandydatka spełniła wszystkie postawione wymagania dotyczące zatrudnienia na stanowisku specjalisty do spraw edukacji i promocji, wykazała się dużą wiedzą i predyspozycjami zgodnymi z oczekiwaniami wobec kandydatów, a także różnorodnym doświadczeniem, bardzo przydatnym w pracy na tym stanowisku, łączącym zadania merytoryczne z pracami administracyjnymi i promocyjnymi.”

Dyrektor Muzeum Literatury dr hab. Jarosław Klejnocki podjął decyzję o zatrudnieniu pani Aleksandry Gąsowskiej w Muzeum Witolda Gombrowicza.          


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP