Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i rozbudowy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, a także poszerzenia oferty działań edukacyjno-kulturalnych!
Oddział: , Dodano: 6 lutego 2020

Zapraszamy wszystkich: mniejszości etniczne i narodowe, studentów, seniorów, mieszkańców oraz wszystkich, którzy troszczą się o rozwój swojego regionu w zakresie polepszenia dostępu do oferty kulturalnej w Warszawie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym modernizacji i rozbudowy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, a także planowanych działań edukacyjno-kulturalnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. o godzinie 18:00 w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania konsultacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: 22 831 40 61, wew. 122

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, które dają możliwość wpływu na ostateczny kształt projektowanego budynku będącego siedzibą Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza a także propozycji wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturowej, w tym także do mniejszości narodowych i grup wykluczonych.

Liczymy na Państwa aktywny udział w procesie konsultacji społecznych.

Planowane przedsięwzięcie jest realizowane celem udziału w konkursie o pozyskanie funduszy norweskich z programu „Kultura” Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz ze stworzeniem nowej wystawy stałej”.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP