Regulamin bezpieczeństwa dotyczący „Turnieju szachowego”
Oddział: , Dodano: 25 lipca 2020

Turniej szachowy odbywa w ogrodzie na otwartej przestrzeni, teren ogrodu jest ogrodzony, dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń. Zapisanie się na turniej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Miejsce, w którym odbywa się wydarzenie: ogród Muzeum Władysława Broniewskiego, ul. Jarosława Dąbrowskiego 51 w Warszawie.

  1. Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren wydarzenia środkami zapewnionymi przez Organizatora
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania pomiaru temperatury uczestników za pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku gdy: uczestnik nie wyrazi zgody na poddanie się pomiarowi temperatury lub podczas pomiaru temperatury u uczestnika zostanie stwierdzona podwyższona temperatura, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w wydarzeniu.
  3. Do jednej kategorii turniejowej przyjmujemy max. 16 uczestników
  4. Prosimy o zapisywanie się do każdej kategorii osobno
  5. Uczestnik jest zobowiązany do zajmowania stref wyznaczonych przez organizatorów
  6. Uczestnicy są zobowiązani do opuszczenia terenu wydarzenia po zakończonym turnieju, chyba że są zapisani na kolejny.
  7. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przynoszenia masek zasłaniających usta i nos, które mogą być potrzebne w niektórych sytuacjach oraz do założenia ich na wezwanie organizatora.
  8. Uczestnikom turnieju zabrania się:

a) wnoszenia na teren wydarzenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

b) poruszania się po przestrzeni nieobjętej wydarzeniem, w szczególności na teren wyłączonej z użytkowania ekspozycji Muzeum Władysława Broniewskiego, do pomieszczeń służbowych;

c) zaśmiecania terenu.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP