Regulamin bezpieczeństwa dotyczący spotkań z autorami książek
Oddział: , Dodano: 3 sierpnia 2020

Spotkania z autorami książek odbywają się w ogrodzie na otwartej przestrzeni, teren ogrodu jest ogrodzony, dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń. Zapisanie się na dane wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Miejsce, w którym odbywa się wydarzenie: ogród Muzeum Władysława Broniewskiego, ul. Jarosława Dąbrowskiego 51 w Warszawie.

  1. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren wydarzenia środkami zapewnionymi przez Organizatora
  2. Uczestnicy spotkań są zobowiązani do przynoszenia masek zasłaniających usta i nos oraz do założenia ich na wezwanie organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania pomiaru temperatury uczestników za pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku gdy: uczestnik nie wyrazi zgody na poddanie się pomiarowi temperatury lub podczas pomiaru temperatury u uczestnika zostanie stwierdzona podwyższona temperatura, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w wydarzeniu.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do zajmowania miejsc wyznaczonych przez organizatorów
  5. Uczestnikom spotkań zabrania się:

a) wnoszenia na teren wydarzenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

b) poruszania się po przestrzeni nieobjętej wydarzeniem, w szczególności na teren wyłączonej z użytkowania ekspozycji Muzeum Władysława Broniewskiego, do pomieszczeń służbowych;

c) zaśmiecania terenu.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP