Program konferencji „Życie codzienne romantyków”
Oddział: , Dodano: 9 lutego 2012

Przedstawiamy program konferencji „Życie codzienne romantyków”, która odbędzie się w Sali Audiowizualnej Muzeum Literatury w dniach 29 lutego – 2 marca 2012 r. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego, działające na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura romantyzmu to przedmiot badań wielowątkowych i w zasadzie niewyczerpanych. Obejmują one historię piśmiennictwa, genologię, poetykę, myśl filozoficzną, religijną, biografię artystyczną oraz wiele innych zagadnień składających się na estetyczno-ideowy obraz epoki. Konferencja naukowa, do udziału w której mamy zaszczyt Państwa zaprosić, będzie poświęcona nieco innej problematyce – życiu codziennemu romantyków. W kręgu zainteresowań uczestników znalazłaby się kultura materialna, społeczna i obyczajowa epoki. Warto skupić uwagę na aktywności romantyków w sferach rodzinnej, towarzyskiej i zawodowej, zastanowić się, jak się ubierali, co jedli, w jaki sposób organizowali sobie pracę, rozrywkę, życie erotyczne, co było przedmiotem ich trosk i radości na co dzień.

29 lutego (środa) 2012

10.00–10.30

Otwarcie konferencji przez dyrektora Muzeum Literatury dr. Jarosława Klejnockiego, Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. hab. Stanisława Dubisza i opiekuna konferencji dr. hab. Olafa Krysowskiego

10.30–12.00 DOM

10.30–10.45 Lidia Romaniszyn-Ziomek – Z wizytą u Juliusza, czyli jak mieszkał i pomieszkiwał Słowacki
10.45–11.00 Julia Kałczyńska – Atelier Norwida. Wybrane przykłady mieszkań i pracowni artysty z lat 1853- 1862
11.00–11.15 Mikołaj Getka-Kenig – Rezydencja romantycznego twórcy – literaci w roli kreatorów przestrzeni mieszkalnej
11.15–11.30 Nina Gruber – Dom w twórczości pamiętnikarskiej Karoliny Nakwaskiej
11.30–12.00 Dyskusja i przerwa na kawę

12.00–13.45 GABINET

12.00–12.15 Anna Mędrzecka – Perypetie słowa pisanego, czyli romantycy i ich wydawcy
12.15–12.30 Łukasz Wróblewski – „Trzeba mi pracy i sławy trochę”. Public relations Juliusza Słowackiego
12.30–12.45 Marcin Potyczka – Juliusz Słowacki – poeta natchniony?
12.45–13.00 Daria Gosek – Bogdan Jański i Zmartwychwstańcy: pomiędzy świętością a codziennością
13.00–13.15 Mateusz Sienkiewicz – Jedna osoba, wiele wcieleń – życie twórcy romantycznego w świetle listów Juliana Klaczki
13.15–13.45 Dyskusja

13.45–14.45 przerwa

14.45–16.00 CODZIENNOŚĆ

14.45–15.00 Karol Samsel – Codzienność romantyczna jako temat epopei. Cyprian Norwid A Dorio ad Phrygium
15.00–15.15 Izabela Wyszowska – Polscy romantycy w oczach Marcelego Mottego – poznańskiego felietonisty i pamiętnikarza
15.15–15.30 Joanna Wolska – Codzienne wędrówki Karla Hynka Máchy
15.30–15.45 Dyskusja

15.45–17.00 ROMANTYCZNA EKONOMIA

15.45–16.00 Małgorzata Kostuchowska – Portfel Juliusza Słowackiego czyli o ekonomii romantycznej
16.00–16.15 Krzysztof Grochowski – Czy można wyżyć z pisania? Przypadek Juliusza Słowackiego
16.15–16.45 Dyskusja i przerwa na kawę

16.45–17.45 EDUKACJA

16.45–17.00 Renata Majewska – Disce, puer, latine! czyli o latach szkolnych Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego
17.00–17.15 Katarzyna Pięta – Życie studenckie romantyków. Juliusz Słowacki na Uniwersytecie Wileńskim (1825-1828)
17.15–17.45 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

1 marca (czwartek) 2012

10.00–10.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji przez dr. hab. Olafa Krysowskiego

10.15–11.30 ZDROWIE

10.15–10.30 Aneta Korycińska – Zagadnienia higieny i bezpieczeństwa sanitarnego w Warszawie i Paryżu wieku XIX
10.30–10.45 Aleksandra Kosicka – Jak chorowali polscy romantycy
10.45–11.00 Magdalena Skrzypczak – „Przędąc tę szaleństwa nić”. O wykluczeniach w epoce romantyzmu
11.00–11.30 Dyskusja i przerwa na kawę

11.30 –13.00 KUCHNIA

11.30–11.45 Dorota Kutyła – Brak i nadmiar, groza i zachwyt, czyli co i kto jadł w XIX wieku
11.45–12.00 Joanna Śmieszek – Książki kucharskie XIX wieku
12.00–12.15 Sylwia Stępień – Poeta na diecie – o trudnej walce Byrona o romantyczny wizerunek utrwalonej w listach i pamiętnikach
12.15–12.30 Marta Jaworek – Duch i żołądek. Kuchnia emigranta we Wspomnieniach Jana Bartkowskiego
12.30–13.00 Dyskusja

13.00–14.00 Przerwa

14.00–14.45 GARDEROBA

14.00–14.15 Agata Brzóska – Zjawisko dandyzmu na przykładzie listów do matki Juliusza Słowackiego
14.15–14.30 Katarzyna Wakuła – Polityczne uwarunkowania mody niemieckiej w malarstwie Caspara Davida Friedricha
14.30–14.45 Dyskusja

14.45–16.15 SYPIALNIA

14.45–15.00 Beata Sadowska – Między „szatanem wcielonym” i „aniołem”. Romantyczna autokreacja czy dramatyczna prawda w związkach uczuciowych Zygmunta Krasińskiego z Delfiną Potocką i Elizą z Branickich Krasińską?
15.00–15.15 Justyna Kulesza-Nguyen – Romans prapraprababki – związki pozamałżeńskie w okresie romantyzmu
15.15–15.30 Magda Ciereszko – Erotyczna biografia Aleksandra Fredry na tle obyczajów seksualnych epoki
15.30–16.00 Dyskusja i przerwa na kawę

16.00–17.30 MAŁŻEŃSTWO

16.00–16.15 Konrad Szczęsny – „I ślubuję ci miłość, (nie)wierność i (nie)uczciwość małżeńską” czyli romantyczne patrzenie na małżeństwo w kontekście kultury szlacheckiej pierwszej połowy XIX wieku
16.15–16.30 Anna Krasuska – Podglądy Cypriana Norwida na temat małżeństwa
16.30–16.45 Agnieszka Nowak – „[Francuzki] są równie przyjemne i uprzejme jak Polki, ale nie są tak piękne”. Kobiety w życiu Maurycego Mochnackiego
16.45–17.00 Elżbieta Obroślak – Życie z boginią – małżeństwo Aleksandra Puszkina i Natalii Gonczarow
17.00–17.30 Dyskusja i zakończenie drugiego dnia konferencji

2 marca (piątek) 2012

10.00–10.15 Otwarcie trzeciego dnia konferencji przez dr. hab. Olafa Krysowskiego

10.15–11.30 SALON I

10.15–10.30 Hanna Jurkowska – Towarzyskość i wzory civilité w preromantycznych Puławach
10.30–10.45 Wiktoria Antonczyk – Muzyka w życiu towarzyskim Polonii petersburskiej
10.45–11.00 Patrycja Rogacz – „Panowie, szapoklaki z głów (…)” – tajemnice XIX-wiecznych salonów muzycznych
11.00–11.15 Dyskusja

11.15–12.30 SALON II

11.15–11.30 Marta Wierzbicka – O błogostanach wywołanych ożywioną konwersacją – trzy salony Pani de Staël
11.30–11.45 Tomasz Szymański – Przekroczyć granice codzienności: o klubie haszyszystów i sztucznych rajach romantyków
11.45–12.00 Marta Wawrzynów – Romantyczne „gry” widziane oczami twórców paryskiej „Kultury”
12.00–12.30 Dyskusja i przerwa na kawę

12.30–13.45 KOŚCIÓŁ

12.30–12.45 Bożena Leszczyńska – Karol Antoniewicz (1807-1852) – życie i twórczość w cieniu Krzyża. Zagadnienia wybrane
12.45–13.00 Katarzyna Kaczmarek – Życie w tonie. Codzienność w Kole Sprawy Bożej
13.00–13.15 Marta Radwańska – Towiański i towianizm w świetle twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
13.15–13.45 Dyskusja i przerwa na kawę

13.45–15.45 ŚMIERĆ I CMENTARZ

13.45–14.00 Agnieszka Bednarek – Śmierć (nie)oswojona? Mickiewicza życiowe zmagania ze śmiercią
14.00–14.15 Paweł Kulpiński – „A lać ci będą łzy potęgi drugiej”. Dwa pogrzeby Juliusza Słowackiego – między Montmartre a Wawelem.
14.15–14.30 Agata Kadłubowska – Śmierć i pogrzeb Juliusza Słowackiego w relacjach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
14.30–14.45 Katarzyna Rytlewska – Lęki Zygmunta Krasińskiego, czyli o przeżywaniu choroby i śmierci
14.45–15.00 Magdalena Gomułka – Między obrazem literackim i realnością. O śmierci w twórczości i doświadczeniu Ignacego Hołowińskiego
15.00–15.15 Agnieszka Ochenkowska – Autokreacja czy manipulacja? Romantyczna kultura umierania i śmierci
15.15–15.45 Dyskusja i zamknięcie konferencji

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
Aneta Korycińska, kom. 664047297
http://kolo-knjs.uw.edu.pl/

PATRONAT:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Koło Mickiewiczologiczne Uniwersytetu Warszawskiego

PATRONAT MEDIALNY:
kwartalnik „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne”
Niewinni Czarodzieje
kwartalnik naukowo-literacki „LiteRacje”

Fot. Bartłomiej Kwasek


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP