„Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918)”
Oddział: , Dodano: 2 sierpnia 2017

5 października o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum Literatury na spotkanie promujące książkę „Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918)” pod redakcją naukową Ewy Paczoskiej, Izabeli Poniatowskiej i Mateusza Chmurskiego.

Wprowadzenie wygłosi prof. Andrzej Mencwel. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

„Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918)” to zbiór tekstów poświęconych zagadnieniom istotnym dla konstruowania mapy modernizmów Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918, omawiających przekształcenia tożsamościowe, kształtowanie się prądów ideowych w regionie oraz poszukiwania koncepcji narodowości i europejskiej wspólnoty, odnowę duchowości, redefinicje cielesności w przestrzeni kultury czy oddziaływanie freudyzmu. Znakomite teksty analityczne badaczy tego okresu, wzbogacone o cenne indeksy, stanowią bogate źródło wiedzy dla literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów, etnologów, a także krytyków literackich i filmowych, zainteresowanych słabo dotąd opisaną tematyką modernizmu tego regionu.

Trzytomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki. Autorzy proponują rozpoznanie literatury Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918 jako pewnej całości, posługując się kategorią ważną dla badań kulturowych, które przypisują dziś szczególne znaczenie fenomenowi miejsca. Redakcja naukowa Ewa Paczoska, Izabela Poniatowska, Mateusz Chmurski. Książką ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej na stronie wydawcy – czytaj


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP