Powtórzenie przetargu. Znak sprawy: ZP/6/MWG/2016, Przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja obiektu muzeum W. Gombrowicza we Wsoli”. Numer ogłoszenia w BZP: 124071 – 2016
Dodano: 7 lipca 2016

Ogłoszenie – pobierz
SIWZ – pobierz

Załączniki:
Przedmiar – pobierz
Strona tytułowa – pobierz
Pozwolenie na budowę i decyzja konserwatora – pobierz
Architektura – pobierz [ZIP]
Ekspertyza strop i dach nad piętrem – pobierz [ZIP]
Konstruktor – pobierz [ZIP]
Projekt konserwatorski – pobierz [ZIP]
Badania geologiczne – pobierz[PDF]
Ekspertyza geotechniczna – pobierz [ZIP]

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP