Powtórka zaproszenia do złożenia oferry której przedmiotem jest obsługa prawna związana z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja” – ogłoszenie do 30 tys. euro.
Dodano: 5 sierpnia 2016

Zaproszenie do złożenia oferty – pobierz
Załącznik nr 1 – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz

__

Odpowiedzi na zapytania (dodano w dniu 11.08.2016) – pobierz [PDF]
Odpowiedzi na zapytania (dodano w dniu 12.08.2016) – pobierz [PDF]
Zbiorcze zestawienie cenowe ofert (dodano w dniu 22.08.2016) – pobierz [PDF]

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP