Powrót dzieła Augusta Zamoyskiego do Polski
Oddział: , Dodano: 25 stycznia 2019

Powrót dzieła Augusta Zamoyskiego do Polski

15 stycznia 2019 roku w Paryżu Muzeum Narodowe w Warszawie dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie nabyło wspaniałą kolekcję 89 rzeźb Augusta Zamoyskiego (1893-1970) – od spadkobierców artysty we Francji: Rodziny Peltier i L’Association des Amis de l’Abbaye de Sylvanès. Rzeźby prezentowane były do tej pory w Musée Auguste Zamoyski w Prieuré des Granges koło Sylvanès we Francji.

Na pomysł sprowadzenia rzeźb Zamoyskiego do Polski wpadli: śp. Janusz Odrowąż-Pieniążek – Dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie i Andrzej Wat.

W roku 2007 Andrzej Wat przekazał Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie archiwum Augusta Zamoyskiego, w którego skład wchodzą archiwalia, dokumenty rękopiśmienne, fotografie jego dzieł, autorskie filmy, szkicowniki, dzienniki artysty i korespondencja. Ogółem jest tu ponad 4000 fotografii, 700 rysunków oraz około 9400 kart korespondencji i dokumentów.

Po pozyskaniu archiwum zespół kustoszy Muzeum Literatury podjął trud naukowego opracowania zbioru i w ciągu trzech lat pracę tę zakończył. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Literatury podjęło się realizacji wydarzenia bezprecedensowego „Projekt Zamoyski (2017-2021)”.

Projekt składa się z dwóch części: wystawy August Zamoyski. Myśleć w kamieniu oraz wydawnictwa August Zamoyski. Nie tylko z archiwum. Wystawa, ze względu na przedłużające się negocjacje w sprawie zakupu kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego z Francji, zostanie otwarta w Muzeum Literatury w październiku. Towarzyszył jej będzie potężny katalog.

Warunkiem zrealizowania projektu było sprowadzenie rzeźb Zamoyskiego do Polski. W trakcie prac nad scenariuszem, kwerend i negocjacji jakie kustosze Muzeum Literatury przeprowadzili w Sylvanès, zapadła decyzja zakupu rzeźb podjęta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stało się faktem w Paryżu 15 stycznia 2019. Tak więc wieloletnia praca zespołu zwieńczona została sukcesem.

To wielki dzień dla polskiej kultury. Zgodnie z życzeniem Augusta Zamoyskiego jego artystyczna spuścizna powraca do wolnej Polski.

P.S. Aby dać Widzom przedsmak przygotowywanej wystawy załączamy jej folder informacyjny – pobierz

Na zdjęciu: Janusz Odrowąż-Pieniążek, dyrektor Muzeum Literatury, Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN oraz Andrzej Wat podczas uroczystości przekazania archiwum Augusta Zamoyskiego do Muzeum Literatury i nadania Andrzejowi Watowi Srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 18 maja 2007, fot. A. Kowalska (Archiwum Muzeum Literatury)


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP