Podpisanie umowy na wykonanie projektu rewaloryzacji siedziby głównej Muzeum Literatury
Oddział: , Dodano: 1 marca 2016

W poniedziałek 4 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie odbędzie się podpisanie umowy na wykonanie projektu rewaloryzacji siedziby głównej Muzeum.

Sygnatariuszami umowy będą Jarosław Klejnocki, Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Grzegorz Naumiuk, Główny Księgowy (Przedstawiciele Zamawiającego) oraz Paweł Dadok, Lider Konsorcjum (Przedstawiciel Wykonawców)

Wykonawcy wygrali konkurs europejski ogłoszony 9 września 2015 roku, a rozstrzygnięty 15 grudnia 2015 roku. Konkurs organizowany był przez Muzeum przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Skład zespołu Wykonawców:

 • Maria Roj,
 • Paweł Dadok – Lider Konsorcjum,
 • Mariusz Maury,
 • Michał Rogowski.

Wykonawcy złożyli pracę, która decyzją Sądu konkursowego: najlepiej rozwiązała (…) problemy funkcjonalne, przestrzenne oraz dotyczące powiązań nowych elementów przekształconej przestrzeni z istniejącymi kamienicami. Koncepcja w twórczy (…) sposób wprowadza nową formę wielofunkcyjnej przestrzeni w zastany kontekst. Właściwa analiza otoczenia zadecydowała o oryginalnej morfologii przekształconej struktury. Nowy kształt przestrzenno-funkcjonalny Muzeum daje szansę jego elastycznego użytkowania, dostosowywania do zmiennych potrzeb.

Wizualizacje projektu przebudowy:


Opis przedsięwzięcia:

 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie umożliwiającej w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych i rozbiórkowych oraz innych prac:
 2. podpiwniczenie oraz przekrycie / zabudowa dziedzińca wewnętrznego / patio z wykonaniem połączeń komunikacyjnych pomiędzy kamienicami od strony Starego Miasta i od ul. Brzozowej, w tym na poziomie parteru i piętra w formule przestrzeni mogących również pełnić funkcję ekspozycyjną. W ramach tego przewiduje się wyburzenie istniejącego łącznika /wybudowanego w 1972 r./ i wykonanie zabudowy podwórza wewnętrznego. Podpiwniczenie podwórka będzie się wiązało z przeniesieniem węzła centralnego ogrzewania i przebudową sieci tranzytowych przebiegających pod płytą dziedzińca. W efekcie piwnice kamienic od strony Rynku Starego Miasta 18/20 mają być połączone z piwnicami kamienic od ul. Brzozowej 17/23 z możliwością komunikacji;
 3. remont elewacji wszystkich kamienic m.in. usunięcie spękań i odspojeń, usunięcie skorodowań oraz zabezpieczenie detali architektonicznych wraz z obróbkami blacharskimi oraz systemem odprowadzania wody;
 4. wymiana dachów wraz z więźbami i obróbkami blacharskimi;
 5. remont wszystkich kominów;
 6. wykonanie izolacji pionowych przyziemia we wszystkich kamienicach;
 7. wymiana / konserwacja wszystkich okien;
 8. remont i adaptacja wszystkich pomieszczeń w tym piwnic i strychów;
 9. w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji stabilizującej warunki eksponowania i przechowywania zbiorów;
 10. w zakresie instalacji wod-kan, c.o., elektrycznych w tym: hydranty pożarowe wewnętrzne z systemami gaszenia, system sygnalizacji pożaru system sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, system monitoringu wizyjnego;
 11. budowę systemów nagłośnienia i systemów multimedialnych w sali audiowizualnej;
 12. w zakresie serwerowni i sieci teleinformatycznej;
 13. instalacja windy osobowej oraz windy osobowo-towarowej;
 14. montaż rozwiązania gwarantującego osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach możliwość dotarcia do pomieszczeń na różnych poziomach;
 15. modernizacja i zabudowa / wiata zaplecza gospodarczego / garażu znajdującego się od ul. Brzozowej 15;
 16. konserwacja i zabezpieczenie fresku znajdującego się w holu Rynek St. Miasta 20;
 17. zmiana wejścia głównego dla widza z kamienicy Rynek Starego Miasta 20, na kamienicę Rynek Starego Miasta 18, wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych;
 18. dostosowanie wejścia od ulicy Brzozowej dla potrzeb administracyjnych z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

 


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP