„Po różnych stronach barykady”
Oddział: , Dodano: 21 stycznia 2015

Zapraszamy na promocję książki Rimantasa Šalny Po różnych stronach barykady. Spotkanie odbędzie się 26 lutego (czwartek) 2015 r. o godz. 18.00 w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Po różnych stronach barykady Rimantasa Šalny – to najnowsza praca tego znanego na Litwie badacza oraz popularyzatora życia i twórczości Adama Mickiewicza. Jest ona owocem wieloletnich zainteresowań autora dorobkiem twórczym i ideami głoszonymi przez autora Dziadów.

Praca dotyczy mniej znanego szerszemu kręgowi czytelników okresu działalności twórczej i społecznej Mickiewicza, obejmującego czasy „swarów emigracyjnych”, tworzenia legionów polskich w Turcji i kończąc na ostatnich dniach życia poety. Autor sporo uwagi poświęca jego kontaktom z Andrzejem Towiańskim i wpływom obu w środowisku paryskim oraz zasługom Mickiewicza wobec gazety „Trybuna Ludów” („La Tribune des Peuples”). Analizuje też poglądy i działania księcia Adama Czartoryskiego oraz hrabiego Władysława Zamoyskiego, czyli przedstawia kontekst historyczny wydarzeń z tego okresu.

Innymi ciekawymi postaciami, których losy splotły się z losem Mickiewicza w tym okresie, byli Michał Czajkowski oraz jego żona Ludwika ze Śniadeckich, wielka miłość Juliusza Słowackiego. Interesująco zostały przedstawione wydarzenia z ostatnich lat życia wieszcza, zrekonstruowane w oparciu o wspomnienia Armanda Levy’ego, sekretarza Mickiewicza i przyjaciela jego rodziny. Ostatnia część książki została poświęcona życiu pośmiertnemu Wieszcza, m. in. dziejom projektów jego pomników Adama Mickiewicza na Litwie. „Różne strony barykady” ukazują odmienne stanowisko wobec perspektyw niepodległościowych Polski oraz funkcjonowania Cesarstwa.

Rosyjskiego, widzianych z perspektywy patriotów polskich i rosyjskich. Ważnym wydarzeniem w tym kontekście była wojna krymska (1853-1855), stąd autor sporo miejsca poświęca jej przebiegowi i wpływowi na twórczość Iwana Ajwazowskiego i Lwa Tołstoja, co jest dodatkowym walorem pracy. Niniejsza książka z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników twórczości Mickiewicza oraz tych, którzy chcą poznać kontekst polityczno-społeczny ważnych wydarzeń w XIX-wiecznej Europie.

Dr Irena Fedorowicz
Centrum Polonistyczne
Uniwersytetu Wileńskiego


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP