Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym wraz z przyległym do niego terenem przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie-Anin od dnia 04.01.2018 r. od godz. 12.00 do dnia 04.01.2019 r. do godz. 12.00
Dodano: 13 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 13.11.2017 r. – pobierz

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Oferta – pobierz
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia Oświadczenia Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia Lista podmiotów – pobierz
Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia Wykaz usług – pobierz
Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia Wykaz osób – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP