OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE, których przedmiotem zamówienia jest Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym wraz z przyległym do niego terenem przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie-Anin od dnia 01.03.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 01.03.2020 r. do godz. 12.00
Oddział: , Dodano: 1 lutego 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 01.02.2019 r. – pobierz

UWAGA: Odpowiedzi na pytania przesłane Zamawiającemu (wyjaśnienia) z dnia 07.02.2019 r.pobierz

Załączniki do Ogłoszenia:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 – Oferta – wzór formularza – pobierz
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1-2 – pobierz
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 7 – Wykaz usług – wzór – pobierz
Załącznik Nr 8 – Wykaz osób – wzór – pobierz
Załącznik Nr 9 – Wzór pełnomocnictwa – pobierz


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP