Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00.
Oddział: , Dodano: 9 maja 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 09.05.2019 r. – pobierz

Załączniki do Ogłoszenia:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 – Oferta – wzór formularza – pobierz
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – pobierz
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór  – pobierz
Załącznik Nr 7 – Wykaz usług – wzór – pobierz
Załącznik Nr 8 – Wykaz osób – wzór – pobierz
Załącznik Nr 9 – Wzór pełnomocnictwa – pobierz

UWAGA: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy – pismo z dnia 15.05.2019 r. – pobierz


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP