O poezji Karola Wojtyły dla szkół
Oddział: , Dodano: 2 grudnia 2020

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie rozpoczyna 2 grudnia 2020 lekcje online dla szkół każdego stopnia i profilu. Z powodu epidemii nie możemy zapraszać na lekcje w Muzeum, na wystawie Magnificat, za to będziemy prowadzić je dla grup szkolnych na życzenie, w połączeniu internetowym.

Żeby się zapisać nauczyciele wybierają któryś z tematów:

  1. Przynależność pokoleniowa Karola Wojtyły
  2. Poezje i dramaty Karola Wojtyły
  3. Wojtyła romantyczny

Następnie wysyłają e-mail na adres: 
j.baranski@muzeumliteratury.pl

W mailu Nauczyciele podają proponowany temat lekcji i informację, dla której klasy jakiej szkoły lekcja ma być przeznaczona. W końcu – numer telefonu, pod który zadzwoni pracownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury, żeby umówić się na lekcję i ustalić sposób (program), w jakim zostanie zrealizowane połączenie. 
Planowany czas każdej lekcji – 45 minut. 

Zapraszamy! 

Zespół Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP