Nominacje Norwidowskie 2011 – konferencja prasowa
Oddział: , Dodano: 12 czerwca 2011

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której ogłoszone zostaną nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej artystom tworzącym na Mazowszu w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, za dzieła lub kreacje powstałe w 2010 roku. Poznamy również nazwisko laureata Nagrody „Dzieło życia” – wyróżnienia specjalnego za całokształt pracy artystycznej.

Konferencja prasowa odbędzie się 28 czerwca (wtorek) 2011 roku o godzinie 10.30 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Nazwiska laureata Nagrody „Dzieło życia” oraz nominowanych do nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki ogłoszą przewodniczący Kapituł Norwidowskich:

Kapituły Nagrody „Dzieło życia” – Monika Strugała
Kapituły Literackiej – Jarosław Klejnocki
Kapituły Muzycznej – Jerzy Artysz
Kapituły Plastycznej – Stanisław Wieczorek
Kapituły Teatralnej – Lech Śliwonik.

Konferencję otworzą i poprowadzą przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, Wicemarszałek Marcin Kierwiński oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Leszek Celej.

Laureatów nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 26 września 2011 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida w poszczególnych kategoriach uhonorowani zostali: Henryk Bardijewski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Tadeusz Dominik, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Krzysztof Gąsiorowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Jacek Kaspszyk, Krzysztof Knittel, Krystyna Kolińska, Kazimierz Kord, Grzegorz Kowalski, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Jadwiga Mackiewicz, Adam Myjak, Roman Owidzki, Olga Pasiecznik, Antoni Pastwa, Franciszek Pieczka, Jacek Sempoliński, Maryla Sitkowska, Władysław Słowiński, Zbigniew Sudolski, Danuta Szaflarska, Kazimierz Świegocki, Mariusz Treliński, Bohdan Urbankowski, Marek Wawrzkiewicz, Henryk Wojnarowski, Zbigniew Zapasiewicz.

„Dziełem życia” wyróżniono: Antoniego Wita, Danutę Szaflarską, Erwina Axera, Jana Ekiera, Tadeusza Konwickiego i Andrzeja Sadowskiego.

Informacja o Nagrodzie im. Cypriana Kamila Norwida.

Samorząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 29 października 2001 roku ustanowił Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida przyznawaną za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w roku poprzedzającym) artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. W 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego ustanowił dodatkową Nagrodę „Dzieło życia” przyznawaną za wybitne dzieła, kreacje lub całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na ręce którego wpływają kandydatury do nagrody, powołuje pięć kapituł, w skład których wchodzą: wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają 12 nominowanych (po 3 twórców w każdej dziedzinie sztuki) oraz laureata Nagrody „Dzieło życia”, a następnie na gali wręczenia nagród w dniu urodzin Poety – 24 września (w tym roku będzie to 26 września), ogłaszają nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach.
Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów tworzących na Mazowszu, przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Laureaci nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a w przypadku Nagrody „Dzieło życia” 25 tys. zł.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP