Nabór kandydatów: Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i współpracy z mediami w Dziale Promocji Muzeum Literatury
Oddział: , Dodano: 2 sierpnia 2019

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

Nazwa stanowiska:Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i współpracy z mediami w Dziale Promocji Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

UWAGA: Konkurs na stanowisko specjalista/specjalistka ds. komunikacji i współpracy z mediami w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza został zakończony. Komisja wybrała p. Sandrę Włodarczyk.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Organizowanie akcji informacyjnych, konferencji prasowych, projektów medialnych oraz wydarzeń Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
 2. Utrzymywanie relacji z mediami oraz nawiązywanie nowych kontaktów;
 3. Opracowywanie/pisanie materiałów na potrzeby współpracy z mediami (informacje prasowe i artykuły o charakterze PR);
 4. Praca nad materiałami promocyjnymi;
 5. Przygotowywanie treści do mediów społecznościowych, administrowanie kanałami społecznościowymi Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie w Dziale Promocji na wydzielonym stanowisku pracy w wymiarze etatu. Miejsce pracy: Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie. Wyposażenie stanowiska: komputer

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Wykształcenie wyższe
 4. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 5. Doświadczenie we współpracy z dziennikarzami;
 6. Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów prasowych;
 7. Umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 8. Doświadczenie w organizowaniu eventów, w tym: konferencji prasowych.
 9. Umiejętność tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych
 10. Znajomość bieżących trendów w mediach społecznościowych i doświadczenia w ich prowadzeniu
 11. Znajomość języka angielskiego
 12. Otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne
 13. Wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej,
 2. Doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem
 3. Doświadczenie w administrowaniu stroną www / obsługa CMS
 4. Znajomość programów graficznych będzie również dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopia lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 6. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

        Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 1 października 2019 r.

na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres:

info@muzeumliteratury.pl (w temacie wiadomości „Rekrutacja”).

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 1 października 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia – pobierz

Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP