Nabór kandydatów: specjalista do spraw edukacji i promocji w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Oddział: , Dodano: 19 września 2017

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (miejsce pracy: oddział Muzeum Literatury – Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli)

Nazwa stanowiska:

specjalista do spraw edukacji i promocji w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Nazwa podstawowej komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Popularyzacja i zdobywanie wiedzy o Witoldzie Gombrowiczu oraz kontekstach historycznoliterackich jego twórczości i biografii, w szczególności poprzez oprowadzanie zwiedzających, prowadzenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie kwerend i korespondencji w celu pozyskiwania obiektów muzealnych oraz poszerzania wiedzy.
 2. Współorganizowanie wydarzeń intelektualnych i artystycznych w MWG, w tym zlecone prace administracyjne.
 3. Współpraca merytoryczna i techniczna przy działaniach wydawniczych prowadzonych przez MWG.
 4. Promocja MWG i jego działalności ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i innych środków posługujących się najnowszymi technologiami – w zakresie merytorycznym i technicznym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na pełnym etacie. Konieczność pracy również w dni wolne od pracy, jeden lub dwa weekendy w miesiącu.

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Wykształcenie wyższe filologiczne, kulturoznawcze lub teatrologiczne. (Pożądane wykształcenie: polonistyczne, romanistyczne, iberystyczne.)
 4. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (francuski, hiszpański, angielski).

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku:
  – Znajomość historii literatury i historii, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku.
  – Znajomość twórczości Witolda Gombrowicza.Pożądana również wiedza na temat funkcjonowania nowoczesnej komunikacji (Internet, media) i promocji.
 2. Pożądane kompetencje:
  Umiejętność uczenia się, gromadzenia i opracowywania wiedzy.
  Umiejętność jasnego formułowania przekazu w mowie i piśmie, a także umiejętność dostosowywania form i treści wypowiedzi do kompetencji i poziomu intelektualnego zróżnicowanych grup odbiorców.
  Umiejętność pisania tekstów informacyjnych oraz komunikowania się przy pomocy mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii.
  Umiejętność kreatywnego dostosowywania form działalności edukacyjnej i kulturalnej do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
  Umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami zróżnicowanymi społecznie, wiekowo, poziomem wykształcenia i kompetencji kulturowych.
  Umiejętność pracy w zespole.

UWAGA: nie jest wymagane doświadczenie zawodowe, ale dodatkowym atutem będzie: aktywność naukowa i popularyzatorska; praca/współpraca/staż w instytucjach kultury; praca/współpraca/staż w redakcjach, a także instytucjach organizujących wydarzenia artystyczne i intelektualne; kreatywna aktywność w mediach społecznościowych, a także w nieinstytucjonalnych działaniach edukacyjnych czy artystycznych

Pełna treść ogłoszenia – pobierz

Fot. Błażej Krajczewski.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP