Konkurs na nową wystawę stałą w Muzeum Literatury rozstrzygnięty!
Oddział: , Dodano: 14 grudnia 2016

Muzeum Literatury ogłosiło konkurs na opracowanie konspektu scenariusza i koncepcji projektu dla wystawy stałej poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. 13 grudnia 2016 r. dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników. Przyznano I, II i III nagrodę.

I nagrodę w wysokości 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego scenariusza i projektu wystawy stałej otrzymali Koza Nostra Studio Sp. Z.O.O oraz Adventure S. Mazdan, J. Szandlar S.J. – uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie. Skład zwycięskiego zespołu autorskiego to: Natalia Horak, Dorota Wiśniewska, Maja Dobkowska, Maria Gołębiowska, Agnieszka Hilawa, prof. Elżbieta Rybicka, Jarema Szandar, Tomasz Głodek.

Serdecznie gratulujemy!

Prezentacja wideo zwycięskiego projektu

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę:

Projekt bardzo ambitny zarówno pod względem merytorycznym, jak i koncepcyjnym. Autorzy uwzględniają rozmaite aspekty wystawy: wizualny (metafora odwołująca się do trzech kolorów i organizująca przestrzeń tematyczną ekspozycji), merytoryczny (szerokie horyzonty poznawcze pomagające zobaczyć Mickiewicza i polski romantyzm na tle europejskim), plastyczny (przywołanie ikonografii Mickiewiczowskiej, ilustracji poszczególnych dzieł nie wyłączając).

Deklaracja zawarta w opisie mówi o intencji autorów, którzy pragną podjąć próbę dociekania przyczyn zjawisk zamiast forsowania dogmatycznych tez. Projekt przekonuje, że udało się ten zamysł zrealizować. Autorzy starają się uniknąć ogólników i frazesów, formułując bardzo konkretne tezy. Zawarte one są w tabelkach werbalizujących i uszczegóławiających intencje twórców projektu.

Wystawa, choć poświęcona konkretnej postaci i jej twórczości, jest również opowieścią o czytaniu literatury w ogóle. Ma ona – jak deklarują autorzy – pokazywać rozmaite dyskursy, powiązania pomiędzy nimi: „Nie trzeba być miłośnikiem romantyzmu, by śledzić ten tok rozumowania. Nie trzeba być Polakiem, by poczuć siłę oddziaływania literatury romantycznej na społeczeństwo”. W istocie, literatura i jej odbiorcy powinni być bohaterami każdej wystawy w Muzeum Literatury.

Patrz też:

Oficjalne zawiadomienie o wynikach konkursu na opracowanie konspektu scenariusza i koncepcji projektu dla wystawy stałej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – pobierz


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP