Konferencja naukowa „Słowacki komiczny”
Oddział: , Dodano: 8 kwietnia 2013

Koło naukowe im. Juliusza Słowackiego (UW) zaprasza na ogólnopolską doktorancką konferencję naukową Słowacki komiczny

14 maja (wtorek) 2013 r.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Warszawa, Rynek Starego Miasta 20

Komizm w tradycyjnym rozumieniu – jako właściwość kreacji literackiej, która wywołuje u odbiorcy reakcje w postaci śmiechu i wesołości – z zasady wyklucza możliwość jednoczesnego wzbudzania emocji negatywnych, takich jak trwoga, gniew czy rozpacz.

W twórczości romantyków, w tym także Juliusza Słowackiego, komizm jednak rzadko występuje w formie czystej, wyizolowanej. Stanowi raczej jeden ze sposobów przedstawiania świata jako tworu niejednorodnego, ambiwalentnego, podporządkowanego działaniu sił i wartości przeciwstawnych. Wchodzi w rozmaite związki i relacje z odmiennymi kategoriami estetycznymi – na przykład z patosem lub tragizmem. Stanowi jeden z ważnych elementów dialektyki przeciwieństw charakterystycznej dla romantycznej filozofii tworzenia. Można to zaobserwować w tekstach Słowackiego, w których komizm wiąże się z ironią, a także groteską, zaś śmiech przybiera, jak w Balladynie, postać wykrzywionego „ariostycznego uśmiechu”.

Celem konferencji będzie m.in. określenie ról oraz specyfiki funkcjonowania tej kategorii estetycznej w poszczególnych utworach poety. Przedmiotem refleksji mogą być zarówno dzieła stricte literackie, jak i pamiętniki czy korespondencja. Warto zwrócić uwagę z jednej strony na komizm postaci, sytuacji czy języka w tekstach Słowackiego, z drugiej – na komiczne style recepcji jego twórczości (w literaturze, krytyce literackiej) i takież sposoby postrzegania jego artystycznej osobowości (np. komiczne prezentacje sylwetki poety w kulturze masowej).

 

P R O G R A M 

9.30-9.45

Otwarcie konferencji przez dr. hab. Olafa Krysowskiego

9.45- 10.45

 1. mgr Anna Mędrzecka – Śmiechem w romantyzm – rola śmiechu w Juliusza Słowackiego ironicznej dekonstrukcji romantyzmu
 2. dr Agnieszka Wnuk – Elementy groteski w powieściach poetyckich Juliusza Słowackiego
 3. mgr Dorota Kutyła – Dwie opowieści o początku Polski – tragiczno-komiczna Lilla Weneda Słowackiego i teoria najazdu prof. Piekosińskiego

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00-12.20

 1. mgr Katarzyna Pięta – Słowacki jako komiczny gawędziarz
 2. mgr Anna Krasuska – Typy komizmu w korespondencji Słowackiego
 3. Małgorzata Stanik – Znamię Balladyny – tragiczne czy komiczne?
 4. mgr Marta ŁawrynkowiczKrytyka krytyki i literatury, czyli rozprawa Słowackiego z „Tygodnikiem Literackim”

12.20-12.50 Przerwa i dyskusja

12.50– 13.50

 1. mgr Marta Jaworek – Kategoria comic relief w dramatach Juliusza Słowackiego
 2. mgr Magdalena SkrzypczakBalladyna Tadeusza Kantora – kilka uwag o dramacie romantycznym w Kantorowskim entourage’u
 3. mgr Katarzyna Orzechowska  – Lechici i Wenedzi, czyli spór nowoczesnych indywidualności z tradycjonalistami. Lilla Weneda J. Słowackiego w inscenizacji W. Rubena i B. Frąckowiaka

13.50- 14.10.Przerwa

14.10-15.10

 1. mgr Marta Radwańska – Słowacki komiczny Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 2. mgr Dorota DobrzyńskaBalladyna komiczna. O funkcjonowaniu dramatu Juliusza Słowackiego we współczesnej kulturze popularnej
 3. mgr Anna Perzyńska – Tropiąc Słowackiego, czyli poszukiwania w sieci

15.10- 16.00 Przerwa i dyskusja

 

Opiekun naukowy konferencji dr. hab Olaf Krysowski

Patronat:
kwartalnik naukowo-literacki „Tekstualia”
kwartalnik naukowo-literacki „LiteRacje”
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP