Muzeum Literatury: Ksiazka
Opracowanie i redakcja:
Anna Szczepanek
Recenzja katalogu:
dr hab. Iwona Luba
Reprodukcje fotograficzne:
Anna Kowalska
Emilia Tomasik
Przygotowanie do druku:
Zuzanna Rosińska-Waś
Rok wydania: 2019
Format: 17 cm x 24 cm
Ilość stron: 182
Okładka: twarda
Druk:
Drukarnia Argraf
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
ISBN:
978-83-904307-2-0 (całość)
978-83-953764-0-5 (tom VI)
Cena: 30 zł
Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, tom VI

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, tom VI: sygnatury 2181-2250, Archiwum Augusta Zamoyskiego

Szósty tom Katalogu Rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza obejmuje archi­wum rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego.

W 2007 roku Muzeum otrzymało od zamieszkałej we Francji Hélène Zamoyskiej z d. Peltier, wdowy po artyście, dar w postaci roz­praw i esejów dotyczących sztuki, literatury, filozofii; dzienników i notatników; obszernej korespondencji; dokumentów, druków, wycinków pra­sowych. Przekaz ten zawiera także archiwum pierwszej żony Augusta, sławnej tancerki, Rity Sacchetto. Prawdziwym skarbem są XIX-wieczne rękopisy dwóch kompozytorów europejskich, Ferenca Liszta i Roberta Schumanna.

Dwa lata później w Jabłoniu, rodzinnej wsi rzeźbiarza, na strychu jedne­go z budynków folwarcznych natrafiono na wielką ilość jego pa­pierów sprzed 1939 roku. Zostały one przekazane do Muzeum Literatury jako dar Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej.

Archiwum artysty wzbogaciło się wówczas o przedwojenne dokumenty i korespondencję, m.in. z wybitnymi pi­sarzami i malarzami (do najbliższych przyjaciół Augusta należał Stanisław Ignacy Witkiewicz). Odna­lazła się sięgająca drugiej połowy XIX wieku korespondencja ro­dzinna. Ważnym świadectwem życia towarzyskiego są zaproszenia na przyjęcia i bilety wizytowe, a życie artystyczne dokumentują zaproszenia na wernisaże wystaw, na koncerty i wieczory literackie.

W 2014 roku Muzeum Literatury przyjęło dar Bernarda Peltier, obejmujący materia­ły ze spadku po Zamoyskim. Dział Rękopisów zyskał korespondencję pomiędzy małżonkami, Augustem i Hélène, fragment korespondencji Hélène (listy od rodziny Augusta i wielu polskich intelektualistów) oraz pamiętnik ojca artysty i dziennik jego siostry.

Ostatnim nabytkiem, zakupionym w 2017 roku, są listy Augusta Zamoy­skiego do Władysławy Jaworskiej, historyka sztuki.

Autorką katalogu jest Anna Szczepanek.

Dotychczas wydano:

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Tom I: sygnatury 1-500. Literatura polska XIX w. i mickiewicziana, Warszawa 1996, cena: 10 zł.
Tom II: sygnatury 501-1000. Poezja polska XX w., Warszawa 2002, cena: 10 zł.
Tom III: sygnatury 10001-1520. Dramat polski XX w., Warszawa 1997, cena: 10 zł.
Tom IV: sygnatury 1521-2000. Proza polska XX w., Warszawa 2005, cena 15 zł.
Tom V: sygnatury 2001-2180. Archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, Stanisława Stempowskiego, Waerszawa 2017, cena: 20 zł.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP