Informacja o wyborze oferty, której przedmiotem jest obsługa prawna związana z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja” – ogłoszenie do 30 tys. euro.
Dodano: 26 sierpnia 2016

Informacja o wyborze oferty – pobierz [PDF]

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP