Ich Dwoje // Dance with sculptures
Oddział: , Dodano: 16 września 2020

Pokaz video i choreografii „Ich Dwoje” w ramach programu weekendu zamknięcia wystawy „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”.

27 września 2020, godz. 19:00 | dziedziniec Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

📍 Rynek Starego Miasta 20, Warszawa

WSTĘP BEZPŁATNY: obowiązują zapisy: zapisy@muzeumliteratury.pl

Na pokaz zapraszamy maksymalnie 30 osób. W temacie maila prosimy wpisać: ICH DWOJE. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu bezpieczeństwa:

***
ICH DWOJE / DANCES WITH SCULPTURES

Cykl rzeźbiarski „Ich Dwoje” Augusta Zamoyskiego stał się źródłem inspiracji do powstania projektu DANCES WITH SCULPTURES, w ramach którego artysta Piotr Janowczyk konfrontuje współczesnych choreografów, tancerzy oraz osoby uprawiające specjalistyczne techniki ruchu z klasyką światowej rzeźby. Do udziału została zaproszona para zajmująca się ruchem w nurcie Movement: Marta Zinserling i Michał Baba Baciński.

W czasie pokazu, który odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Literatury, tancerze wykonają układ inspirowany cyklem „Ich Dwoje” z 1919 roku. Zostanie też zaprezentowana instalacja video z muzyką Leszka Możdżera i seria fotogramów dokumentujących poszukiwanie form anatomicznych inspirowanych pracami rzeźbiarza zrealizowanych dla Centrum Sztuki Tańca.

August Zamoyski zafascynowany futuryzmem realizując cykl pod tytułem „Ich Dwoje” wielokrotnie powracał do tematu pary splecionej w miłosnej pozie. Figury te zaliczane są do wybitnych przykładów rzeźby awangardowej pierwszej połowy XX wieku. Tłem ich powstania był związek rzeźbiarza z wiedeńską tancerką Ritą Sacchetto. „Ich dwoje” to świadectwo bliskości artystów ze świata tańca i rzeźby!

Autor video i fotogramów: Piotr Janowczyk
Movement: Marta Zinserling, Michał Baba Baciński
Czas trwania: ok. 45 minut

———
Projekt „Ich Dwoje / Dances with sculptures” został zrealizowany w ramach Centrum Sztuki Tańca w Warszawie w roku 2019. Eksploatacja i prawa autorskie po stronie Fundacji Artystycznej PERFORM oraz artystów.

***
➡️ Program weekendu zamknięcia wystawy „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”: tiny.pl/7jbbq

➡️ Więcej o wystawie: http://muzeumliteratury.pl/wystawa-august-zamoyski-myslec-w-kamieniu/

💻 Wystawa dostępna także w wersji online: https://zamoyski.muzeumliteratury.pl/

➡️ Regulamin wydarzenia:

1. Publiczność może przebywać tylko na patio Muzeum Literatury w miejscach wskazanych przez Organizatora.

2. Wejście na koncert oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Każdy Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do:

a) wcześniejszego zapisania się na wydarzenie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zapisy@muzeumliteratury.pl;

b) zakrywania ust i nosa podczas wydarzenia;

c) zdezynfekowania rąk przed wejściem na tern wydarzenia środkami zapewnionymi przez Organizatora;

d) zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami wydarzenia;

e) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób; f) stosowanie się do poleceń i instrukcji Organizatora. 4. Na wydarzenie nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.

5. Organizator może domagać się opuszczenia terenu Muzeum przez osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem wydarzenia.

6. Uczestnikom koncertu zabrania się:

a) wnoszenia na teren wydarzenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

b) poruszania się po przestrzeni nieobjętej wydarzeniem;

c) zaśmiecania terenu

_________________________________

Wystawa „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu” zorganizowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach „Projektu Zamoyski”.

#ProjektZamoyski

Projekt Zamoyski dofinansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP