I Mazowiecki konkurs poetycki im. Zygmunta Jana Rumla
Oddział: , Dodano: 18 lutego 2015

Osoba i twórczość Zygmunta Jana Rumla jest mało znana w środowisku polskim i warszawskim z powodu tragicznej śmierci poety w młodym wieku na dawnych kresach Rzeczypospolitej, w czasie tzw. rzezi wołyńskiej.

Urodził się w 1915 r. w Sankt Petersburgu, ale jego dzieciństwo upłynęło na wsi wołyńskiej. Liceum kończył w Krzemieńcu, gdzie mieszkał w dworku należącym niegdyś do rodziny Juliusza Słowackiego. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale ciągle angażował się w życie społeczne macierzystych stron. Walczył w czasie kampanii wrześniowej i okupacji, jako emisariusz na Wołyniu w Związku Walki Czynnej i w Warszawie w Batalionach Chłopskich (pseudonim „Krzysztof Poręba”).

Na początku lipca 1943 r. wydano mu rozkaz przeprowadzenia pokojowych rozmów z miejscowym dowództwem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Wołyniu, w czasie których zginął. Według przekazów rodzinnych, rozpowszechnionych przez jego żonę Annę Kamieńską, mord odbył się przez rozerwanie końmi.

Cudownie odnaleziony jego dorobek to zaledwie 40 wierszy ocalonych z pożogi wojennej przez matkę, żonę i teściową. Po raz pierwszy jego wiersze wydała LSW prawie 40 lat temu. I ostatnio, kilka lat temu w nakładzie 300 egzemplarzy, tomik jego wierszy zatytułowany „Dwie Matki” wydało Stowarzyszenie Rodzin i Osadników Polskich.

Chcemy przywrócić pamięć o jego życiu i twórczości wśród młodych pokoleń, aby wskazać kierunek rozwoju humanistycznego dla młodych adeptów pióra oraz pokazać przykład niezłomności i siły ducha. Z okazji setnej rocznicy urodzin poety pragniemy ocalić od zapomnienia pamięć o nim i oddać tym samym należną mu cześć.

Wiele lat później, z okazji wydania zbiorku jego poezji pisał o nim Jarosław Iwaszkiewicz: „był to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem. To, co pozostało po Rumlu, świadczy o tym dobitnie […] Nazwisko warte zapamiętania, bo oznacza ono niezwykłego młodzieńca, prawdziwego poetę – a przy tym umysł oryginalny”.

Dlatego wspólnie z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków i Urzędem Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy organizujemy I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla. Zachęcamy do udziału młodzież w wieku 16-28 lat. Górna cezura czasowa ma uświadomić miłośnikom poezji, w jak młodym wieku zginął nasz wybitny poeta z Kresów Wschodnich. Na zestawy złożone z trzech wierszy o dowolnej tematyce czekamy do 5 maja 2015 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin I Mazowieckiego Konkursu Poetyckiego im. Zygmunta Jana Rumla

1. Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanych adeptów pióra, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 28. roku życia. Uczestnicy muszą zamieszkiwać lub być zameldowani na terenie województwa mazowieckiego.
2. Uczestnicy winni wysłać na adres organizatora zestaw złożony z 3 wierszy w 4 egzemplarzach opatrzonych dowolnie wybranym godłem słownym (nie graficznym).
3. Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobnej kopercie opatrzonej godłem dokładną datę urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i email oraz krótką notkę biograficzną.
4. Należy nadesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane.
5. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw.
6. Tematyka wierszy jest dowolna.
7. Termin nadesłania prac upływa 5 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
8. Utwory oceni jury powołane przez organizatorów.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca maja 2015 roku.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania literackiego. O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni.
11. Jury przyzna I, II i III nagrodą ufundowane przez organizatorów, sponsorów i instytucje kulturalne. Podział nagród może ulec zmianie.
12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
13. Nadesłanie prac na konkurs jest jednocześnie zgodą na ich opublikowanie.
14. Adres organizatorów: Klub Literacki „Pegaz” im. Władysława Sebyły przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków, Plac Grzybowski 2 lok. 22, 00-109 Warszawa.

Więcej informacji:
Biuro Organizacyjne Konkursu
Agnieszka Żądło-Jadczak
klubliterackipegaz@o2.pl


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP