Bartłomiej Kwasek
b.kwasek@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61, wew. 122

Joanna Pogorzelska
j.pogorzelska@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61, wew. 122

Piotr Dymmel
p.dymmel@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61, wew. 122

Zuzanna Rosińska
z.rosinska@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 63
Tel. 22 831 40 61, wew. 101

Alicja Szóstka
a.szostka@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 63
Tel. 22 831 40 61, wew. 101

Promocja

Dział Promocji informuje o bieżącej działalności muzeum, zajmuje się opracowywaniem strategii promocyjnych oraz wsparciem PR dla konkretnych przedsięwzięć, odpowiada za organizację wydarzeń, kontakty z dziennikarzami, media społecznościowe, stronę internetową Muzeum oraz zajmuje się produkcją materiałów wideo.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP