Informacja:
Tel. 22 831 40 63

Kierownik Działu Promocji
Katarzyna Jakimiak
k.jakimiak@muzeumliteratury.pl

Internet i PR:
st. spec. ds. marketingu i PR
Bartłomiej Kwasek
b.kwasek@muzeumliteratury.pl

Zuzanna Rosińska
z.rosinska@muzeumliteratury.pl
Promocja

Dział Promocji informuje o bieżącej działalności muzeum, zajmuje się opracowywaniem strategii promocyjnych oraz wsparciem PR dla konkretnych akcji.

Dział organizuje imprezy i spotkania, a także uczestniczy w realizacji projektów partnerskich. Współpracuje ze sponsorami Muzeum. Zajmuje się wypożyczeniami wystaw planszowych oraz kontaktem z mediami.

Powstają tu materiały prasowe i promocyjne, administrowana i redagowana jest strona internetowa i blog muzealny. Dział Promocji odpowiada za profil muzealny w serwisie Facebook, konto na Youtube oraz za kanał w serwisie mikroblogowym Twitter.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP