Biblioteka:
tel. 22 831 40 61, wew. 113, 124
biblioteka@muzeumliteratury.pl

Czytelnia:
tel. 22 831 40 61, wew. 115
czytelnia@muzeumliteratury.pl

Kierownik:
kustosz Grażyna Ryfka
tel. 22 831 40 61 wew. 113
g.ryfka@muzeumliteratury.pl

Opracowanie zbiorów:
kustosz Martyna Replin-Bala
tel. 22 831 40 61 wew. 124
m.replin@muzeumliteratury.pl

kustosz Urszula Pogorzelec
tel. 22 831 40 61 wew. 124
u.pogorzelec@muzeumliteratury.pl

Czytelnia – udostępnianie zbiorów:
kustosz Małgorzata Górzyńska
tel. 22 831 40 61 wew. 115
m.gorzynska@muzeumliteratury.pl

asystent Małgorzata Kawecka
tel. 22 831 40 61 wew. 115
m.kawecka@muzeumliteratury.pl

dokumentalista Katarzyna Bieniak
tel. 22 831 40 61 wew. 115
k.bieniak@muzeumliteratury.pl
Biblioteka

Na zbiory Biblioteki składają się książki, czasopisma, stare druki, muzykalia, mapy, druki ulotne, plakaty oraz duży zespół wycinków prasowych z XIX i XX w. Głównym kierunkiem gromadzenia jest literatura polska XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem epoki literackiej romantyzmu i Adama Mickiewicza. Gromadzone od początku mickiewicziana, uzupełnione drukami dotyczącymi powstań narodowych, Wiosny Ludów, Wielkiej Emigracji, stanowią dziś jeden z najpoważniejszych w Polsce zbiorów do badań nad Mickiewiczem i romantyzmem.

Bogato reprezentowana jest literatura i książka Młodej Polski, książka literacka okresu międzywojnia oraz współczesna literatura krajowa i emigracyjna. Główny zrąb zbiorów bibliotecznych stanowią książki zabytkowe w postaci rzadkich i cennych egzemplarzy jednostkowych oraz całych kolekcji książkowych.

Zbiory objęte są katalogami alfabetycznymi: książek, czasopism, starych druków, nut, kartografii oraz katalogiem przedmiotowym (obejmującym nabytki od 1986 r.). Prowadzone są również kartoteki: portretów, ilustratorów, dedykacji, proweniencji, introligatorów. Od 1997 r. książki opracowywane są w bibliotecznym programie komputerowym MARC 21.

Biblioteka udostępnia zbiory:
poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 9.00 – 15.30
środy, czwartki w godz. 9.00 – 17.30

Rewersy realizowane są do godz. 15.00

Zbiory udostępniamy jedynie na miejscu, z wyjątkiem wypożyczeń międzybibliotecznych oraz wypożyczeń w ramach współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi i naukowymi.

Pracownicy Biblioteki zajmują się kwerendami dotyczącymi zbiorów bibliotecznych oraz przeprowadzają lekcje biblioteczne.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP