Dyskusja o książce „Maria Dąbrowska – Jerzy Stempowski: Listy 1926–1965”

Klub „Goście Gazety”, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską (Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza) i Biblioteka „Więzi” zapraszają na spotkanie z okazji wydania książki: „Maria Dąbrowska – Jerzy Stempowski: Listy 1926–1965”

W dyskusji udział wezmą: Adam Michnik (jako moderator), Basil Kerski, Tomasz Łubieński i Andrzej Mencwel.

Słowo wstępne wygłoszą: prof. Andrzej St. Kowalczyk (edytor listów) i wydawcy Piotr Kłoczowski oraz Paweł Kądziela

Wtorek, 23 listopada, godz. 19.00
warszawska redakcja „Gazety” przy ul. Czerskiej 8/10

Serdecznie zapraszamy!

LISTY 1926-1956
Tom 1-3
Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski

Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej St. Kowalczyk

Poprzedzona rzetelną kwerendą w archiwach polskich, szwajcarskich i francuskich, edycja niniejsza obejmuje całość znanej dziś korespondencji Dąbrowskiej i Stempowskiego. Listy są prawdziwymi arcydziełami i stanowią jedno z najważniejszych świadectw losów, myśli i postaw inteligencji polskiej w powojennej, podzielonej Europie.

Książkę można zamówić poprzez stronę Więzi – zobacz


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP