Polecane artykuły
| 8 stycznia 2011
Jest to jeden z nielicznych zabytków gotyckiego malarstwa ściennego na terenie Mazowsza, stanowi arcyciekawy, wymykający się schematom przykład dekoracji malarskiej wnętrz mieszczańskich, w późnośredniowiecznej kamienicy.
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP