Archiwum wystaw
Oddział: , Data dodania: 1 grudnia 2006
Wystawa czynna do 28 II 2007 roku. W tytule wystawy „Portret poetki z Kossakami w tle” kryje się imię Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, zwanej w rodzinie Lilką, córki malarza i portrecisty Wojciecha Kossaka. Wystawa poświęcona jest twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, przedstawia również członków […]
Oddział: , Data dodania: 1 maja 2006
Wystawa czynna od 15 maja do 4 czerwca 2006 roku Samuel Beckett jest jednym z czołowych dramaturgów i pisarzy dwudziestego wieku, którego utwory teatralne i prozatorskie przyniosły pełną piękna i ponadczasową wizję ludzkiego cierpienia, przepojoną elementami humoru i czarnej komedii. […]
Oddział: , Data dodania: 1 kwietnia 2006
Wystawa czynna: kwiecień – wrzesień 2006 Ponieważ kilka razy zapytywano mnie o znaczenie tytułu „Lalki”, niech więc pozwoli Pan, ażebym tym razem odpowiedział nieco obszerniej. W powieści, jak wiadomo, trzeba odróżniać następujące elementa: 1° M a t e r i […]
Oddział: , Data dodania: 1 kwietnia 2006
Wystawa czynna od 27 kwietnia do 11 maja 2006 roku W programowym eseju „Mityzacja rzeczywistości” pisał Bruno Schulz: „Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w […]
Oddział: , Data dodania: 20 stycznia 2006
Muzeum Literatury zaprasza od 26 stycznia do 16 lutego 2006 na ekspozycję ekslibrisu z kolekcji Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa – największego kolekcjonera ekslibrisu w Polsce – zatytułowaną „Motywy z Don Kichota”. Na wystawie prezentowane są prace 31 artystów z 9 […]
Oddział: , Data dodania: 1 grudnia 2005
Wystawa zorganizowana z okazji 100 rocznicy urodzin Pisarza Otwarcie – 19 grudnia 2005 o godz. 18.00 Wystawa czynna będzie do końca lutego 2006 roku Ekspozycja poświęcona Tymonowi Terleckiemu ma na celu zaprezentowanie publiczności polskiej jednego z najznakomitszych twórców polskiej humanistyki […]
Oddział: , Data dodania: 1 października 2005
Wystawa archiwalna, od 11 października 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Wystawa pod patronatem honorowym Ambasady Królestwa Szwecji, zorganizowana dzięki dotacji Ministerstwa Kultury. Wystawę „Nobilitacje” sprowokowała szczególna koncentracja rocznic: w roku bieżącym mija 100. rocznica wręczenia Nagrody Nobla Henrykowi […]
Oddział: , Data dodania: 1 lutego 2005
Wystawa archiwalna, rok 2005. Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Mikołaja Reja w 500-lecie urodzin przez Centrum Łowicka przy współpracy Biblioteki Kórnickiej i Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Ekspozycja jest zmienioną wersją wystawy otwartej 4 II 2005 r. – dniu […]
Oddział: , Data dodania: 10 stycznia 2005
Wystawa archiwalna W roku 1985, z okazji 100. rocznicy urodzin ST. I. Witkiewicza, Muzeum Literatury zorganizowało jubileuszową ekspozycję, która była pierwszą monograficzną wystawą poświęconą temu twórcy. Jej założeniem było możliwe wielostronne przedstawienie niezwykłej osobowości artystycznej, jaką był Stanisław Ignacy Witkiewicz, […]
Oddział: , Data dodania: 9 stycznia 2005
Muzeum Literatury w Warszawie posiada największy zbiór prac Brunona Schulza. Naturalną tego konsekwencją jest propagowanie przez nas twórczości wielkiego wizjonera w formie wystaw jego prac plastycznych Wystawy takie miały już miejsce w znaczących ośrodkach kulturalnych, między innymi w muzeach Paryża, […]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP