Archiwum wystaw
Oddział: , Data dodania: 10 listopada 2010
Zapraszamy na wystawę do Muzeum Literatury. Wystawa czynna: 23 listopada 2010 – 16 stycznia 2011. Wstęp wolny. Zapraszają: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie przy współpracy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Stowarzyszenia Polska-Mołdawia oraz Muzeum […]
Oddział: , Data dodania: 19 października 2010
Ekspozycja stała w Muzeum Andrzeja Struga. Dwudziestolecie 1919-39 jest okresem niezwykle bogatym w dokonania literackie i zróżnicowanym. Wzrosły w tym czasie poczytność i ranga reportażu, publicystyki i eseju. Najciekawszym zjawiskiem epoki okazała się jednak powieść polityczna z pierwszych lat niepodległości. […]
Oddział: , Data dodania: 17 września 2010
Wystawa czynna: 8 listopada 2010 – 14 lutego 2011. Wystawa zatytułowana „Prześwit. Drzewa wysokie, drzewa mówiące” jest propozycją wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie zadane przez Friedricha Hölderlina : „ I cóż po poecie w czasie marnym?” Tematem ekspozycji jest las […]
Oddział: , Data dodania: 6 września 2010
Wystawa czynna: 6 stycznia – 8 marca 2011 r. Muzeum Literatury we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury i Agencją Fotorzepa przygotowało wystawę „Podróż Trzech Króli według T.S. Eliota”, która będzie prezentowana w muzeum od 6 stycznia do 8 marca 2011 […]
Oddział: , Data dodania: 25 sierpnia 2010
Wystawa archiwalna: czynna do 22 września 2010 r. Podróż rozumiana przez romantyków zaczyna się właściwie od Adama i Ewy, od mitu wygnania pierwszych rodziców z raju. Zgodnie z tą chrześcijańską ideą cała ludzkość skazana jest na wygnanie, a człowiek jest […]
Oddział: , Data dodania: 25 sierpnia 2010
Muzyka, obraz, projekcje, instalacje. Próba reinterpretacji poematu C.K. Norwida Wystawa archiwalna – 2010 rok Pierwsza od ponad dwudziestu lat próba odczytania poematu za pomocą nowych narzędzi multimedialnych i instalacji przestrzennych. Ekspozycja stara się uchwycić związki między twórczością Chopina i Norwida. […]
Oddział: , Data dodania: 18 grudnia 2009
Czynna od 18 grudnia 2009 r. – 21 marca 2010 r. Wystawa prezentuje bogaty zbiór wydawnictw drugiego obiegu Biblioteki Instytutu Badań Literackich w porządku chronologicznym. Na wstępie przywołane zostały te momenty historii PRL, które doprowadziły do powstania opozycji i niezależnego […]
Oddział: , Data dodania: 13 października 2009
Wystawa czynna od 16 października – 31 grudnia 2009 r. „Kochana moja. Wątpię o tym, czy masz jakąkolwiek wiadomość o mnie, równie jak ja nic o Was nie wiem i niepokoję się Waszym losem (…)” – pisał z obozu jenieckiego […]
Oddział: , Data dodania: 13 października 2009
Wystawa czynna od 14 października do 30 października 2009 r. Wydawnictwo Artystyczne Urszuli Kurtiak i Edwarda Leya powstało w Koszalinie w 1989 roku. Dwadzieścia lat jego istnienia to wiele niezwykłych edycji bibliofilskich w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, arabskimi […]
Oddział: , Data dodania: 14 maja 2009
Wystawa „Cudowne lata. Muzyka, poezja, malarstwo. Lata 70. I 80.” Muzeum Literatury w Warszawie, 14 maja-20 września 2009 r. • katalog wystawy – zobacz W roku bieżącym [2009 – przyp. administrator] mija 20. rocznica odzyskania przez Polskę wolności. Muzeum Literatury […]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP