Aktualności Muzeum Andrzeja Struga
| 14 marca 2011
Prof. Jadwiga Zacharska podczas wykładu „Od damy do baby” ukazała nam ewolucję obrazu kobiety w poezji polskiej. Trudno powiedzieć kiedy narodziła się dama, za to jasno można określić kiedy zaistniała baba. W 1972 roku ukazał się tomik poezji Anny Świrszczyńskiej […]
| 14 lutego 2011
Zrealizowaliśmy film o stałej ekspozycji w Muzeum Andrzeja Struga. O wystawie opowiada Katarzyna Piktel. Dwudziestolecie 1919-39 jest okresem niezwykle bogatym w dokonania literackie i zróżnicowanym. Wystawa zarysowuje panoramę prozy „polskiego międzywojnia”, w której powieść polityczna wysuwa się na pierwszy plan [...]
| 9 lutego 2011
22 lutego (wtorek) 2011 r. o godz 18.00 Muzeum Andrzeja Struga zaprasza na wykład prof. Jadwigi Zacharskiej Od damy do baby. Obraz kobiety w poezji dwudziestolecia międzywojennego [...]
| 28 stycznia 2011
Wykład dr Anny Kargol „Strug w bastionie międzywojennej lewicy" był pierwszym z cyklu „Miejsca Andrzeja Struga". W roku 2011 mija 140. rocznica urodzin Pisarza oraz 30-lecie istnienia jego Muzeum. Cykl ma zaprezentować postać Andrzeja Struga w relacjach z konkretnymi [...]
| 16 stycznia 2011
25 stycznia (wtorek) o godz. 18.30 Muzeum Andrzeja Struga zaprasza na wykład dr Annny Kargol "Andrzej Strug w Zagłębiu". Wykład będzie pierwszym z cyklu "Miejsca Andrzeja Struga" [...]
| 1 grudnia 2010
14 grudnia (wtorek) o godz. 18.30 Muzeum Andrzeja Struga zaprasza na wykład „Legionistki. W obronie Lwowa, Wilna, Warszawy”. Doc. Agnieszka J. Cieślikowa mówić będzie o kobietach-legionistkach, uczestniczkach walk o odzyskanie niepodległości. Ochotnicza Legia Kobiet (OLK), pierwsza kobieca regularna formacja wojskowa […]
| 14 listopada 2010
30 listopada (wtorek) o godz. 18.30 Muzeum Andrzeja Struga zaprasza na wykład Krzysztofa Dubińskiego pt. "Leopold Binental i jego zaginiona kolekcja chopinowska" [...]
| 4 listopada 2010
Ostatni wtorek października w Muzeum Andrzeja Struga poświęcony był Władysławowi Zambrzyckiemu, jak się okazało nie tylko sąsiadowi Państwa Strugów przed wojną, ale również dziennikarzowi i pisarzowi błyskotliwemu, obdarzonemu nieprzeciętnym poczuciem humoru.
| 2 listopada 2010
Dwudziestolecie 1919-39 jest okresem niezwykle bogatym w dokonania literackie i zróżnicowanym. Wzrosły w tym czasie poczytność i ranga reportażu, publicystyki i eseju. Najciekawszym zjawiskiem epoki okazała się jednak powieść polityczna z pierwszych lat niepodległości. Miniona wojna, groźba rewolucji, daleka od ideału rzeczywistość w młodym państwie prowokowały do opisu i oceny.
| 18 października 2010
Zapraszamy na wykład Prof. Adama Łukaszewicza pt. „O Rzymie starożytnym. Notre Dame Liesse – świat starożytny i współczesność w oczach Władysława Zambrzyckiego, międzywojennego dziennikarza i literata” Spotkanie odbędzie się w Muzeum Andrzeja Struga. 26 października (wtorek) 2010 r. godz 18.30 Muzeum […]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP