Biuletyn Informacji Publicznej
BIP

WŁADZE

Dyrektor: dr Jarosław Klejnocki
tel./fax 22 831 76 92
tel. 22 831 40 61
wew. 111

Wicedyrektor: Jakub Makowski
tel. 22 831 76 93
tel. 22 831 40 61
wew. 112

Wicedyrektor, kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską:
Piotr Kłoczowski
tel. 22 826 75 50

Główny Inwentaryzator: Andrzej Fiett
tel. 22 831 40 61
wew. 119
a.fiett@muzeumliteratury.pl


RADA MUZEUM

Uchwała nr 1953/204/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na kadencję w latach 2016-2020 oraz Uchwała 577/233/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Przewodniczący Rady
dr hab. prof. UW Olaf Krysowski

Członkowie:
prof. dr hab. Grzegorz P. Bąbiak
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
prof. dr hab. Marta Piwińska-Tarn
prof. dr hab. Piotr Śliwiński
dr hab. Maciej Nowak
dr Andrzej Franaszek
dr Dariusz Karłowicz
dr Robert Kotowski
dr Karolina Zioło-Pużuk
Dariusz Jaworski
Roman Kochanowicz
Małgorzata Naimska
Anna Wojdyga


STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

Dział Głównego Inwentaryzatora
Dział Rękopisów – więcej
Dział Sztuki – więcej
Dział Dokumentacji – więcej
Biblioteka – więcej
Dział Wydawniczy – więcej
Dział Foniczny – więcej
Dział Naukowo-Oświatowy – więcej
Dział Promocji – więcej
Dział Finansowo-księgowy – więcej
Dział Administracyjno-gospodarczy – więcej
Oddział „Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie” – więcej
Oddział „Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Witolda Gombrowicza” – więcej


STATUT MUZEUM LITERATURY

Statut jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REKRUTACJA

Nabór kandydatów: specjalista do spraw edukacji i nauki w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – zobacz


PRZETARGI

Aktualne przetargi i ogłoszenia – zobacz
Archiwum przetargów – zobacz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2017 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2018 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2019 roku – pobierz

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00. – zobacz

UWAGA: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy – pismo z dnia 15.05.2019 r. – pobierz

Znak sprawy: ZS/2/MWG/2019, Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2019 r. na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00 – pobierz

Znak sprawy: ZS/2/MWG/2019, Informacja o wyborze oferty z dnia 11.06.2019 r. na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00. – pobierz

Znak sprawy: ZS/2/MWG/2019, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – z dnia 14.06.2019 r. – na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00. – pobierz

Archiwum zamówień na usługi społeczne – zobacz

ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY LUB USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Regulamin udzielania  zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2019 r.
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na zakup prac Wojciecha Weissa z ok. roku 1900 powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego – pobierz

Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na zakup prac Wojciecha Weissa z ok. roku 1900 powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego – pobierz

Ogłoszenie z dnia 12 września 2019 r.
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na wykonanie i dostawę postumentów, kloszy i siedzisk do wystawy pn. „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”  – pobierz

Załącznik nr 1a: Pytania i odpowiedzi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pobierz

Załącznik nr 1b: Drzewo genealogiczne – pobierz

Załącznik nr 1c: Klosz – pobierz

Załącznik nr 1d: EKS-01 – Oramowanie – pobierz

Załącznik nr 1e: EKS-01  – pobierz

Załącznik nr 1: Projekt wykonawczy – pobierz

Załącznik nr 2: Wykaz rozmieszczenia postumentów wraz z Formularzem cenowym – pobierz

Załącznik nr 3: Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 4: Oferta – wzór formularza – pobierz

Załącznik nr 5: Wzór pełnomocnictwa – pobierz

UWAGA: Zmiana opisu przedmiotu zamówienia oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – informacja z dnia 18.09.2019 r. – pobierz

NOWY Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zam. Projekt wyk. wystawy A. Zamoyski z 18.09.2019 – pobierz

NOWY Załącznik Nr 2 – Wykaz rozm. post. wraz z Formularzem cen. z 18.09.2019 – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 24.09.2019 r. na wykonanie i dostawę postumentów, kloszy i siedzisk do wystawy pn. „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”, Znak sprawy: ZP-DK/2/2019 – pobierz

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w dniu 27.09.2019 r. na wykonanie i dostawę postumentów, kloszy i siedzisk do wystawy pn. „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”, Znak sprawy: ZP-DK/2/2019 –pobierz

Ogłoszenie z dnia 3 października 2019 r.
Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na wykonanie i dostawę postumentów, kloszy i siedzisk do wystawy pn. „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu” – pobierz

___________________________

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy 30 000 euro a 207 000 euro – zobacz


REDAKCJA

Strona internetowa:
Bartłomiej Kwasek
Kierownik Działu Promocji
b.kwasek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 122

Przetargi i zamówienia publiczne:
Edyta Kędrek-Motyka
spec. ds. administracji i zamówień publicznych
e.kedrek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 635 96 52

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP