Biuletyn Informacji Publicznej
BIP

WŁADZE

Dyrektor: dr Jarosław Klejnocki
tel./fax 22 831 76 92
tel. 22 831 40 61
wew. 111

Wicedyrektor: Jakub Makowski
tel. 22 831 76 93
tel. 22 831 40 61
wew. 112

Wicedyrektor, kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską:
Piotr Kłoczowski
tel. 22 826 75 50

Główny Inwentaryzator: Andrzej Fiett
tel. 22 831 40 61
wew. 119
a.fiett@muzeumliteratury.pl


RADA MUZEUM

Uchwała nr 1953/204/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na kadencję w latach 2016-2020 oraz Uchwała 577/233/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Przewodniczący Rady
dr hab. prof. UW Olaf Krysowski

Członkowie:
prof. dr hab. Grzegorz P. Bąbiak
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
prof. dr hab. Marta Piwińska-Tarn
prof. dr hab. Piotr Śliwiński
dr hab. Maciej Nowak
dr Andrzej Franaszek
dr Dariusz Karłowicz
dr Robert Kotowski
dr Karolina Zioło-Pużuk
Dariusz Jaworski
Roman Kochanowicz
Małgorzata Naimska
Anna Wojdyga


STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

Dział Głównego Inwentaryzatora
Dział Rękopisów – więcej
Dział Sztuki – więcej
Dział Dokumentacji – więcej
Biblioteka – więcej
Dział Wydawniczy – więcej
Dział Foniczny – więcej
Dział Naukowo-Oświatowy – więcej
Dział Promocji – więcej
Dział Finansowo-księgowy – więcej
Dział Administracyjno-gospodarczy – więcej
Oddział „Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie” – więcej
Oddział „Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Witolda Gombrowicza” – więcej


STATUT MUZEUM LITERATURY

Statut jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REKRUTACJA

Nabór kandydatów: opiekun zbiorów rękopiśmiennych i specjalista ds. opracowywania rękopisów – zobacz


PRZETARGI

Aktualne przetargi i ogłoszenia – zobacz
Archiwum przetargów – zobacz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2017 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2018 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2019 roku – pobierz

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE, których przedmiotem zamówienia jest Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym wraz z przyległym do niego terenem przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie-Anin od dnia 01.03.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 01.03.2020 r. do godz. 12.00 – zobacz

UWAGA:Odpowiedzi na pytania przesłane Zamawiającemu (wyjaśnienia) z dnia 07.02.2019 r. – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 12.02.2019 r. na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym wraz z przyległym do niego terenem przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie-Anin od dnia 01.03.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 01.03.2020 r. do godz. 12.00 – pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – z dnia 01.03.2019 r. – na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w budynku biurowo-magazynowym wraz z przyległym do niego terenem przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie-Anin od dnia 01.03.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 01.03.2020 r. do godz. 12.00. – pobierz

Archiwum zamówień na usługi społeczne – zobacz

ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY LUB USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy 30 000 euro a 207 000 euro – zobacz


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Umowa Nr 12-A-10-2011 na wykonanie ochrony Muzeum Literatury w latach 2011-2014 [PDF] – pobierz


INFORMACJE DODATKOWE

W dniach 19-21 kwietnia 2016 r. NIMOZ organizuje szkolenie przeznaczone dla pracowników funkcyjnych w koncesjonowanych firmach ochrony, kierujących lub nadzorujących ochronę muzeów.


REDAKCJA

Strona internetowa:
Bartłomiej Kwasek
Kierownik Działu Promocji
b.kwasek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 122

Przetargi i zamówienia publiczne:
Edyta Kędrek-Motyka
spec. ds. administracji i zamówień publicznych
e.kedrek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 635 96 52

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP