Biuletyn Informacji Publicznej
BIP

WŁADZE

Dyrektor: dr Jarosław Klejnocki
tel./fax 22 831 76 92
tel. 22 831 40 61
wew. 111

Wicedyrektor: Jakub Makowski
tel. 22 831 76 93
tel. 22 831 40 61
wew. 112

Wicedyrektor, kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską:
Piotr Kłoczowski
tel. 22 826 75 50

Główny Inwentaryzator: Andrzej Fiett
tel. 22 831 40 61
wew. 119
a.fiett@muzeumliteratury.pl


RADA MUZEUM

Uchwała nr 1953/204/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na kadencję w latach 2016-2020 oraz Uchwała 577/233/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Przewodniczący Rady
dr hab. prof. UW Olaf Krysowski

Członkowie:
prof. dr hab. Grzegorz P. Bąbiak
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
prof. dr hab. Marta Piwińska-Tarn
prof. dr hab. Piotr Śliwiński
dr hab. Maciej Nowak
dr Andrzej Franaszek
dr Dariusz Karłowicz
dr Robert Kotowski
dr Karolina Zioło-Pużuk
Dariusz Jaworski
Roman Kochanowicz
Małgorzata Naimska
Anna Wojdyga


STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

Dział Głównego Inwentaryzatora
Dział Rękopisów – więcej
Dział Sztuki – więcej
Dział Dokumentacji – więcej
Biblioteka – więcej
Dział Wydawniczy – więcej
Dział Foniczny – więcej
Dział Naukowo-Oświatowy – więcej
Dział Promocji – więcej
Dział Finansowo-księgowy – więcej
Dział Administracyjno-gospodarczy – więcej
Oddział „Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie” – więcej
Oddział „Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Witolda Gombrowicza” – więcej


STATUT MUZEUM LITERATURY

Statut jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REKRUTACJA

Nabór kandydatów: opiekun zbiorów rękopiśmiennych i specjalista ds. opracowywania rękopisów – zobacz


PRZETARGI

Aktualne przetargi i ogłoszenia – zobacz
Archiwum przetargów – zobacz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2017 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2018 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2019 roku – pobierz

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00. – zobacz

UWAGA: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy – pismo z dnia 15.05.2019 r. – pobierz

Znak sprawy: ZS/2/MWG/2019, Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2019 r. na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00 – pobierz

Znak sprawy: ZS/2/MWG/2019, Informacja o wyborze oferty z dnia 11.06.2019 r. na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00. – pobierz

Znak sprawy: ZS/2/MWG/2019, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – z dnia 14.06.2019 r. – na usługi społeczne, których przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk – od dnia 31.05.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 31.05.2020 r. do godz. 12.00. – pobierz

Archiwum zamówień na usługi społeczne – zobacz

ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY LUB USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2019 r.
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na zakup prac Wojciecha Weissa z ok. roku 1900 powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego – pobierz

Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na zakup prac Wojciecha Weissa z ok. roku 1900 powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego – pobierz

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy 30 000 euro a 207 000 euro – zobacz


REDAKCJA

Strona internetowa:
Bartłomiej Kwasek
Kierownik Działu Promocji
b.kwasek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 122

Przetargi i zamówienia publiczne:
Edyta Kędrek-Motyka
spec. ds. administracji i zamówień publicznych
e.kedrek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 635 96 52

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP